Escola nova 21

Benvinguda

a l'Eina d'autodiagnosi per a la millora educativa

Aquesta eina vol ajudar el centre a conèixer la proximitat de les seves pràctiques amb el marc d'escola avançada: el propòsit competencial, les pràctiques d'aprenentatge fonamentades que hi condueixin, els sistemes d'avaluació dels aprenentatges que així ho mostrin, i les característiques organitzatives que ho facin possible. És una primera versió, pel que s'agrairan suggeriments de millora.

Escriu el codi del qüestionari per començar.

En cas que no recordis el codi, pots posar-te en contacte amb la
persona responsable del teu centre i te'l donarà.